δυτικάνθρωπος

Ο δυτικάνθρωπος είναι μία δημιουργία 
του σκιτσογράφου Δημήτρη Νικολαΐδη

Θα τον βρείτε να βιώνει την ελληνική καθημερινότητα
στην πρότελευταια σελίδα κάθε τεύχους δυτικώς.

δυτικάνθρωπος τ36

δυτικάνθρωπος τ37

δυτικάνθρωπος τ38

δυτικάνθρωπος τ39

δυτικάνθρωπος τ40

δυτικάνθρωπος τ41

δυτικάνθρωπος τ42

δυτικάνθρωπος τ43

δυτικάνθρωπος τ44

δυτικάνθρωπος τ45

δυτικάνθρωπος τ46

δυτικάνθρωπος τ47

δυτικάνθρωπος τ48

δυτικάνθρωπος τ49

δυτικάνθρωπος τ50

δυτικάνθρωπος τ51

δυτικάνθρωπος τ52

δυτικάνθρωπος τ53

δυτικάνθρωπος τ54

δυτικάνθρωπος τ55

δυτικάνθρωπος τ56

δυτικάνθρωπος τ57

δυτικάνθρωπος τ58

δυτικάνθρωπος τ59